top of page

Evlilikle istismar bir kez daha aynı cümlede16 Kasım 2016 tarihine kadar işlenen cinsel istismar suçunda, mağdurla failin evlenmesi durumunda, Ceza Muhakemesi Kanununun 231. maddesindeki koşullara bakılmaksızın hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, hüküm verilmiş ise cezanın infazının ertelenmesine karar verilir.*

*16 Kasım 2016 sonrasında gerçekleşecek cinsel istismar suçları için bu yasa tasarısı geçerli değildir.

İstismar: Birinin iyi niyetini kötüye kullanma, sömürme.

Fail: Yapan, eden, işleyen, hukuki bir sonuç doğuracak bir suç işleyen kimse.

Mağdur: Haksızlığa uğramış (kimse).

Evlilik: Aile kurmak için yasaya uygun birleşmek, izdivaç etmek.

Evlilik ve cinsel istismar modern Türkiye'nin ayrılmaz ikilisi, romantiklik anlayışı, Karagöz ve Hacivatı mı oldu?

Cinsel istismarın ne olduğunu hepimiz oldukça iyi biliyoruz. Bahsettiğim sözlük anlamıyla bilmek değil bu sefer. Haberlerde, filmlerde, gazetelerde, evde sokakta, okulda ve daha birçok yerde istismara tanıklık ediyoruz.

Fakat cinsel istismar algımızın ve sınırlarımızın ne kadar farkındayız? Çevremizde olan hangi olayı istismar diye nitelendiriyoruz? Yukarıda bahsi geçen tanımların gerçek manada ne kadar bilincindeyiz? Cinsel istismar, fail, mağdur, evlilik kelimelerini yanyana görmek size neler hissettiriyor? Evlilik ve cinsel istismar modern Türkiye'nin ayrılmaz ikilisi, romantiklik anlayışı, Karagöz ve Hacivatı mı oldu?

Biraz şunu diyorlar aslında:

Suçlu olduğu kanıtlanmış bir kimse eğer mağdur ettiği kişiyle evlenirse ve ‘mutlu’ bir evlilikleri olursa suçlu sayılmıyor.

Evlilik kurumu ne zamandan beri cinsel suçları af kurumu olarak algılanıyor?

Kaldı ki, evliliklerdeki cinsel suçları yok mu sayıyoruz?

Ülkemizde evlilik kurumu bahanesi ile örtülen, gelenek ve gölenek paketine sarılıp sunulan ve epidemik boyutuna ulaşmış bir ‘çocuk evllik’ sorunu varken, ki bu psikolojik, fiziksel, cinsel, ekonomik şiddettin aynı anda meşru kılındığı bir oluşumdur, bir diğer koruma daha sağlanıyor taciz ve tecavüzcülere ‘evlilik’ kurumu altında.

Bu yasa tasarısı sonucunda ne olacak?

Cinsel istismar edilen bir kişi kendisini istismar eden kişi ile evlenir ve belli bir süre boşanmadan bir evlilik sürerse, yargı sonucu suçlu olduğuna kabul edilmiş kişi, suçsuz kabul edilecek. Özellikle çocuklar adına düşündüğümüz zaman da, çocukları sadece onları taciz etmiş kişiler ile evlendirmekle kalmayıp, Avukat Seda Akço’nun değişiyle, ‘suçluya rehin vermiş olacağız’.


Son Paylaşımlar
Arşiv
Etiketlere Göre Ara
Henüz etiket yok.
bottom of page